Kim jesteśmy

Największą w powiecie czteropoziomową Salą Zabaw
| ścianka wspinaczkowa dla STARSZAKÓW
| boisko podwieszone w powietrzu
| zjeżdżalnie spiralne tubowe | tyrolka
| zjazd saneczkowy | wierza Spider
| przeźroczyste płyty na dużej wysokości
| strefa maluszka
| klimatyczna kawiarenka z pyszną kawą i cudowny pokój urodzinowy, w którym przygotujemy bogaty poczęstunek dla gości

Next

Co robimy

BAWIMY SIĘ :)
Organizujemy urodzinki, eventy np. Dzień Dziecka, dico dla dzieci, nocki pirackie lub bajkowe, warsztaty tematyczne, serwujemy pyszną kawę z ciastem, spotkania integracyjne dla mam lub pracowników firm, przyjmujemy zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne w wieku od najmłodszych
do 11 roku życia.

Next

Galeria

Oferta

Regulaminy

REGULAMIN OGÓLNY NIBYLANDII
1. Centrum Zabaw przeznaczona jest dla Dzieci w wieku od 1 roku do 11 lat - do wzrostu maksymalnego 150 cm.
2. Strefa Malucha przeznaczona jest do zabawy dla Dzieci do 3-go roku życia.
3. Wstęp do Centrum Zabaw Dziecka odbywa się po wykupieniu wstępu dla niego w cenie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem.
Potwierdzeniem prawa do przebywania w Centrum Zabaw przez dziecko jest paragon. Prosimy o zachowanie paragonu do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych oraz gości urodzinowych).
4. Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Centrum Zabaw oraz w pełni go akceptuje.
5. Z atrakcji Centrum Zabaw, Klienci i Dzieci mogą korzystać wyłącznie w skarpetkach lub rajstopach. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę nałożyć foliowe ochraniacze na obuwie, bądź zdjąć obuwie.
6. Na konstrukcje zabawowe mogą wchodzić tylko Dzieci oraz Personel Centrum Zabaw. Dzieci korzystające z urządzeń Centrum Zabaw muszą stosować się do wskazówek Personelu.
7. Podczas korzystania z Centrum Zabaw obowiązuje strój wygodny, przewiewny oraz niekrępujący ruchów Dziecka.
8. Dla bezpieczeństwa Dzieci przed wejściem do Centrum Zabaw należy odłożyć wszystkie przedmioty, które mogą ulec uszkodzeniu, zagubieniu lub zagrażają bezpieczeństwu podczas zabawy (zegarki, biżuteria, telefony komórkowe, paski z ostrymi sprzączkami, przedmioty ostre, okulary, itp.)
9. Z urządzeń Centrum Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
10. Personel Centrum Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się w Centrum Zabaw.
11. Za każde dziecko odpowiada Rodzic bądź Opiekun, z którym dziecko przybyło. Za stan techniczny urządzeń odpowiedzialny jest Personel Centrum Zabaw.
12. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Centrum Zabaw, wyrządzone przez Dzieci pozostające pod ich opieką.
13. Za rzeczy pozostawione przez korzystających z Centrum Zabaw, prowadzący Centrum Zabaw nie odpowiada.
14. Ze względów sanitarnych Personel Centrum Zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Dzieciom o widocznych oznakach chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel może wyprosić z Centrum Zabaw osoby/ dzieci , których oznaki choroby zostaną zauważone dopiero po wejściu do Centrum Zabaw. W przypadku wyrządzenia szkody na mieniu przez dziecko, które zwymiotowało odpowiedzialność za usunięcie zniszczeń, wysprzątanie oraz dezynfekcje ponoszą Opiekunowie.
15. Personel Centrum Zabaw zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w przypadku jego agresywnego zachowania stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników Centrum Zabaw.
16. Zabrania się wnoszenia wasnego jedzenia i picia.
17. Personel nie odpowiada za skutki wynikające ze spożywania artykułów spożywczych wniesionych przez dzieci lub opiekunów na teren Centrum Zabaw.
18. Na teren Centrum Zabaw obowiązuje zakaz wjazdu wózkami. Prosimy o pozostawianie ich w szatni w miejscu do tego wyznaczonym przez obsługę Centrum Zabaw.
19. Wszelkie roszczenia zgłaszane po wizycie bądź po zabawie uznane zostaną za nie powstałe w Centrum Zabaw.
20. Kupujący bilet, wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie wykonanych w Centrum Zabaw zdjęć z wizerunkiem Dzieci i Opiekunów.
21. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z atrakcji Centrum Zabaw za odpłatą 1 grosza. Aby uzyskać zniżkę Rodzic/Opiekun ma obowiązek okazania orzeczenia o niepełnosprawności Personelowi Centrum Zabaw podczas wejścia na Salę. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z atrakcji zgodnie z miarą swoich możliwości.
22. Centrum Zabaw jest pod stałym nadzorem wizyjnym kamer. Szczegóły znajdują się w oddzielnym Regulaminie: "Nadzór wizyjny Centrum Zabaw".
23. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 25.05.2018r. informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Nibylandia Beata Sajdak z siedzibą w Łącku 936 (33-390). Szczegóły znajdują się w oddzielnym Regulaminie: "Polityka prywatności Nibylandii".

ZABRANIA SIĘ:
• wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające,
• nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni,
• nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni,
• popychania osób współkorzystających z urządzeń Centrum Zabaw,
• wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia,
• skakania do basenu z piłeczkami,
• skakania z osiatkowanych ścian konstrukcji oraz zjeżdżalni,
• wnoszenia do Centrum Zabaw własnego jedzenia i napojów bez zgody Personelu oraz spożywania posiłków i napojów serwowanych w Centrum Zabaw poza wyznaczonymi miejscami,
• wnoszenia do konstrukcji jakichkolwiek przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu dzieci,
• skakania po kratownicach materiałowych,
• zjazdów na tyrolce w kilka osób jednocześnie,
• chodzenia po niebieskich rolkach na zjeździe saneczkowym,
• spożywania napojów oraz jedzenia na konstrukcji zabawowej,
• spożywania na terenie Centrum Zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających, jak również palenia papierosów itp.
• wynoszenia piłeczek z basenu oraz ich niszczenia,
• wchodzenia ze zwierzętami, choć bardzo je kochamy.

REGULAMIN IMPREZY URODZINOWEJ

OPŁATY I REZERWACJE
Rezerwacja imprezy jest ważna wyłącznie po wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 złotych najpóźniej 7 dni od rezerwacji telefonicznej bądź osobistej. Wpłaty można dokonać w kasie Centrum Zabaw bądź przelewem na konto bankowe: 34 1020 3453 0000 8502 0261 7751 (dane posiadacza konta: Nibylandia Beata Sajdak, 33-390 Łącko 936). Wpłata zaliczki jest równoważna z akceptacją Regulaminu o organizację imprezy urodzinowej oraz Regulaminu Głównego Nibylandii.
• Zadatek nie podlega zwrotowi. Jest on wpłacany przez Zamawiającego na konkretny dzień i godzinę.
• Wpłata zadatku jest niezbędna aby rezerwacja była pełna. Gwarantuje ona rezerwacje daty oraz godziny przez Zamawiającego.
• Do dyspozycji Zamawiającego i jego Gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest wyznaczone miejsce w pokoiku urodzinowym. Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2 godziny (czas liczony jest od ustalonej godziny rezerwacji, a nie od momentu zebrania się Gości). Możliwe przedłużenie pobytu jest tylko po skonsultowaniu się z personelem Nibylandii.
• Cena biletu urodzinowego uzależniona jest od dnia, w którym odbywać się będą urodziny oraz od wybranego pakietu.
• Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić w formie wiadomości tekstowej (SMS) najpóźniej dzień przed planowaną imprezą urodzinową pod numer telefonu: 533072830. W przypadku powiększenia ilości gości, Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie będzie przygotowane zgodnie z liczbą osób podanych podczas rezerwacji.
• Rodzice/ Opiekunowie mają prawo do bezpłatnego wejścia na teren Centrum Zabaw. Gośćmi urodzinowymi są dzieci w wieku od pierwszego do jedenastego roku życia. Każdego z Gości obowiązuje opłata zgodnie z wybranym pakietem. Niemowlęta poniżej pierwszego roku życia są darmowymi uczestnikami imprezy urodzinowej.
• Rozliczenie zaliczki jak również całego kosztu imprezy następuje po zakończeniu imprezy urodzinowej w formie gotówki lub kartą płatniczą.
• Wszystkie zmiany dotyczące pakietów powinny być zgłoszone najpóźniej dzień przed planowaną imprezą. Zgłoszenie dodatkowych usług powinno nastąpić najpóźniej 7 dni przed planowaną imprezą.
• Dodatkowe zamówienia, które nie są objęte pakietem będą finansowo regulowane poza kosztami pakietu. Taka sama sytuacja dotyczy zamówionych kaw, napoi itp. które są zamawiane dla Rodziców/ Opiekunów.
• Rozliczenie urodzin następuje po zakończeniu imprezy przy kasie.
• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci zaproszonych na urodziny ponoszą Opiekunowie, którzy przebywają na Sali wraz z zaproszonymi dziećmi, a w dalszej kolejności Zamawiający imprezę urodzinową.
• Poczęstunek jest przegotowany zgodnie z wybranym pakietem. Jest on w przeznaczeniu dla dzieci.
• Poczęstunek dla Rodziców może być przygotowany za dodatkową płatnością.
• Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za wszystkie szkody wyrządzone przez Dzieci w trakcie urodzin.

UBIÓR
• Dzieci powinny być ubrane w stroje nie krępujące ruchów.
• Dzieci bawią się obowiązkowo w skarpetkach.
• Obuwie oraz zbędna odzież dziecięca zostaje w wyznaczonym przez Personel miejscu.
• Dorośli wchodzą na salę w skarpetkach lub w obuwiu jednorazowym. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia w butach na obcasie.

KONSUMPCJA
• Tort urodzinowy przynoszą Opiekunowie tuż przed rozpoczęciem urodzin. Całkowitą odpowiedzialność za jego jakość, świeżość i przydatność do spożycia ponoszą osoby zamawiające imprezę urodzinową.
• Konsumpcja odbywa się wyłącznie w wyznaczonych miejscach urodzinowych.
• Obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.

BEZPIECZENSTWO
• Opiekunowie w czasie imprezy sprawują nadzór nad dziećmi.
• Wykupienie urodzin w Sali Zabaw wiąże się z jednoczesną akceptacją Ogólnego Regulaminu Nibylandii oraz powyższego Regulaminu.
• Prosimy o punktualne rozpoczęcie i zakończenie imprezy.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW NIBYLANDII

OBIEKT MONITOROWANY WIZYJNIE
Obiekty Nibylandia (Łącko 936, 33-390 Łącko oraz Brzezna 645, 33-386 Podegrodzie) są monitorowane wizyjnie. Zbierane dane pozwalają na identyfikację osób, w związku z powyższym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz art. 222 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). informuję:

CEL MONITORINGU:
Monitoring wizyjny służy do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, dzieci przebywających w Centrum Zabaw, bawiących się i korzystających z atrakcji oraz mienia firmy, zapewnienia kontroli produkcji, zapewnienia zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Dodatkowo monitoring wizyjny ma na celu ułatwienie pracy w przypadku sytuacji konfliktowych, próby odnalezienia zagubionych rzeczy, wyjaśnienia kwestii spornych.

ZAKRES MONITOROWANYCH OBSZARÓW:
Monitoring wizyjny obejmuje następujące pomieszczenia/lokalizacje:
• Obszar przed wejściem do budynku: szatnia główna Klientów
• Korytarze na wszystkich piętrach budynku
• Obszar parkingu przed budynkiem
• Punkt kasowy, bufet Centrum Zabaw, Kawiarnia
• Konstrukcja: ścianka wspinaczkowa (Brzezna), front konstrukcji, zjazd saneczkowy, Strefa malucha.

SPOSÓB MONITOROWANIA:
Monitorowanie odbywa się kamerami na zasadzie detekcji ruchu (obraz zostaje nagrany w momencie wykrycia ruchu). Kamery zostały umiejscowione w taki sposób, aby nie naruszać godności osób monitorowanych. Nagrania z monitoringu są przechowywane i odpowiednio zabezpieczone przez okres maksymalny do 21 dni, po czym są automatycznie usuwane. Dostęp do danych z monitoringu posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

DODATKOWE INFORMACJE
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Nibylandia Beata Sajdak. Dane z monitoringu mogą być powierzane podmiotom serwisującym system monitoringu wizyjnego w celu naprawy i konserwacji urządzeń. Dane mogą być udostępniane Organom ścigania w celu dochodzenia praw Administratora w przypadku popełnienia wykroczeń lub przestępstw na terenie monitorowanym. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do RODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wchodząc do Nibylandii akceptuję powyższą informację.

POLITYKA PRYWATNOSCI NIBYLANDII
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 25.05.2018r. informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Nibylandia Beata Sajdak.
Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.
Skąd posiadamy państwa dane osobowe?
Dane, które posiadamy to wyłącznie dane, które Państwo sami nam przekazujcie. Nie posiadamy ich od żadnych dostawców zewnętrznych, czy z obcych baz danych.
W jakim celu pozyskujemy od Panstwa dane osobowe?
• w celu zapewnienia bezpieczeństwa zostawianego w Centrum Zabaw dziecka – imię i nazwisko dziecka, tel. kontaktowy do opiekuna;
• w celu realizacji usług przez nas świadczonych np. urodzinki, imprezy zorganizowane – imię i nazwisko dziecka i organizatora, tel. kontaktowy, opcjonalnie adres mailowy;
• w celu wystawienia imiennej faktury za zrealizowane usługi – imię i nazwisko, adres;
• w celach rekrutacyjnych – gdy z własnej woli przekazujecie nam CV z informacjami w nich zawartymi.
Powyższe dane przetwarzamy w trakcie realizacji usługi, a po jej zakończeniu przechowujemy na poczet przyszłych wizyt dziecka w Centrum Zabaw NIBYLANDIA (imię i nazwisko dziecka, tel. kontaktowy). Informacje zebrane i niewykorzystane w procesie rekrutacyjnym, są po jego zakończeniu niszczone.
Czy i komu przekazujemy Panstwa dane osobowe?
Państwa dane przekazujemy wyłącznie pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Państwem skontaktować w celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę.
Poza tym, udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
• prawo do sprostowania danych – czyli do poprawienia danych osobowych, jeśli są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
• prawo do bycia zapomnianym – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
• prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania państwa danych;
W jaki sposób moga Panstwo realizowac swoje prawa?
Swoje prawa mogą Państwo realizować, składając wniosek u Administratora danych Osobowych – nibylandia.lacko@wp.pl bądź nibylandia.brzezna@wp.pl
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznajcie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością realizacji usługi.

Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu. W trosce o bezpieczeństwo!

Next

Kontakt

Nibylandia - Beata Sajdak
Brzezna 645 | 33-386 Brzezna (1 piętro)
tel: +48 793 779 479

GODZINY OTWARCIA:
PON-SOB 10.00-20.00
ND 12.00-20.00
Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszą rezerwacje telefoniczną.
Jesteśmy w stanie dopasować godziny otwarcia lokalu do Państwa potrzeb.